Crash Courses

Below you find some very condensed recordings of various topics. These are not meant to replace the lecture recordings but to provide a short recording with the very essentials of a topic in the context of the course.

Domain Modeling

Software Architecture

UML Design Class Diagram Notation

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU