Tillgodoräknande/Utbyte

Tillgodoräknande

Inom programmet kan du tillgodoräkna dig kurser mot motsvarande kurser vid andra universitet och högskolor. Har du alltså redan läst en kurs i objektorienterad programmering med Java behöver du alltså inte läsa om vår javakurs utan du kan tillgodoräkna dig denna kurs. Ett tillgodoräknande gör du då kursen du tidigare läst motsvarar den kurs som vi ger på programmet. Är du osäker om så är fallet så ska du ta kontakt med kursansvarig för vår kurs och stämma av om innehållet matchar.

Exempel: Du vill tillgodoräkna dig kursen “Objektorienterad programmering med Java, 1DV502″ mot kursen “Programmering med Java: Grundkurs” vid Allehanda Högskola.

Du hittar information kring tillgodoräknande samt ansöker på: https://lnu.se/student/under-studierna/tillgodoraknande/

Utbyte av kurs

På programmet finns kurser som inte är obligatoriska att läsa utan kan bytas ut mot andra kurser. För att göra ett utbyte av en kurs behöver programansvarig göra en bedömning om programmets mål upprätthålls med gjort byte. För att underlätta detta arbete behöver du ha följande information till hands:

  • Kursnamn
  • Antal poäng
  • Länk till kursplan
  • Kurskod
  • Lärosäte

Samanställ ovanstående information och kontakta sedan programansvarig. Programansvarig kommer sedan att kontakta dig och meddela om bytet kan godtas eller ej. Observera att detta bara är en ansökan som prövas och beviljas/avslås.