Verksamhetsförlagt projekt


Studenterna genomför flera projekt under utbildningen och i årskurs tre har vi ett projekt som speciellt riktar sig mot skarpa kund-case.

Projektet bedrivs på halvfart och blir kalendermässigt tjugo veckor. Projektet startar i mitten av januari och avslutas i början av juni. Förutom själva projektarbetet så innehåller kursen även ett antal föreläsningar, rapporter och redovisningar vilket gör att ca 15-16 veckor (halvfart) är dedikerade till effektivt projektarbete. Varje projektgrupp består av tre till fem studenter. Vissa projektgrupper arbetar på distans och passar extra bra om ditt företag eller din organisation inte är lokaliserade i Kalmar.

Är ni intresserade av att erbjuda studenter att arbeta med ett projekt inom ramen för ditt företag eller organisation så bör du skicka en in ovanstående intresseanmälan senast i slutet av november. Vi kan inte garantera att alla inkomna projekt kommer att kunna tillsättas. De, för studenterna, intressantaste och mest lämpade projekten kommer att väljas ut.

Fyll i din intressenanmälan här