Examensarbete

  • Genomförs: januari-juni
  • Deadline: för intresseanmälan:** december
  • Kontaktuppgifter: daniel.toll@lnu.se

I årskurs tre genomför studenter examensarbete och dessa kan göras tillsammans med näringsliv eller organisationer.

Mer information kring examensarbete hittar du på kursens webbplats: https://coursepress.lnu.se/courses/thesis-projects/