Att plugga på distans

Hur arbetar en som distansstudent?

Utbildningen går parallellt på campus och distans vilket innebär att det finns studenter på plats på campus som gör exakt samma moment som de studenter som läser på distans. På samtliga kurser har vi föreläsningar för campusstudenterna vilka streamas live samt spelas in och publiceras på de kurswebbplatser som finns till samtliga kurser. De laborationer, övningar eller seminarier som hör till kurserna görs enskilt vid egen dator med hjälp av handledning via t.ex. Slack, Zoom, Discord, e-post eller telefon och redovisas på samma sätt.

Att studera på distans kräver ofta en högre självdisciplin än att läsa på campus eftersom man fritt får planera sin tid. Detta är också den stora fördelen med distansstudier. Man kan som student välja om man vill ”gå på föreläsning” sent på kvällen eller på en helg, föreläsningarna är ju inspelade vilket ger en stor flexibilitet.

Våra kursers föreläsningar strömmas live vilket gör att du som distansstudent kan sitta med och lyssna, ställa frågor och chatta med klasskamrater mitt under föreläsningen! Många av föreläsningarna sänds helt öppet på vår YouTube-kanal.

Kan jag arbeta heltid och plugga samtidigt?

Svaret på denna fråga är både ja och nej. Heltidsstudier innebär att du som student ska lägga ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier. Det är därför mycket svårt att kombinera heltidsstudier med ett heltidsjobb. Det finns vissa studenter som klarar av det, men då har dessa ofta redan goda kunskaper inom ämnet samtidigt som de arbetar inom branschen. Att satsa de flesta kvällar och helger under två år är en mycket stor uppoffring som få orkar med, speciellt om man har familj. Har du dock möjlighet att få plugga lite på arbetstid samtidigt som du går ner några procent i tjänst så kan möjligheten finnas, men detta är så klart väldigt individuellt beroende på vilka förutsättningar man har.