Om AI-utvecklingen

Jag förstår att du kan känna osäkerhet och oro över ditt yrkesval i en tid då den snabba utvecklingen inom AI påverkar allt från utbildning till arbetsliv. Det är en legitim fråga att ställa sig hur arbetsmarknaden kommer att se ut framöver och om mjukvaruutveckling verkligen är en framtidsbransch.

Jag skulle ljuga om jag sa att jag har alla svar på dessa frågor, men det jag med säkerhet kan säga är att jag och många i mitt lärarlag är engagerade i debatten kring AI och utbildning i Sverige. Vi diskuterar veckovis utvecklingen och intervjuar ledande experter inom fältet genom vår podcast "Teknik i Akademi". Du hittar podden där poddar finns eller på YouTube.

Vår utbildning är ständigt under utveckling och anpassas kontinuerligt för att möta ett samhälle i förändring. Genom att välja vår utbildning kan du vara säker på att du, tillsammans med oss, kommer att vara väl rustad för en föränderlig arbetsmarknad.

Programmering är fortfarande ett utmärkt yrkesval, trots AI:s snabba utveckling, och det finns flera anledningar till detta:

  • Skapande av nya verktyg och tekniker: AI kommer att bidra till att skapa nya verktyg och tekniker som hjälper utvecklare att bli mer effektiva. Dessa verktyg kommer att kräva mjukvaruutvecklare och webbprogrammerare för att skapa, underhålla och förbättra dem.

  • AI-anpassning: Mjukvaruutvecklare och webbprogrammerare kommer att behöva anpassa befintliga system och applikationer för att dra nytta av AI-teknik. Detta innebär att de kommer att fortsätta att vara efterfrågade för att integrera AI i befintliga och nya projekt.

  • Specialisering och komplexitet: AI kommer sannolikt inte att ersätta alla aspekter av mjukvaruutveckling och webbprogrammering. Det kommer fortfarande att finnas behov av specialiserade utvecklare som kan hantera komplexa problem och skapa kundanpassade lösningar som inte kan lösas med generiska AI-lösningar.

  • Etik och reglering: När AI-teknik blir mer avancerad och integreras mer i vårt dagliga liv kommer det att finnas ökad efterfrågan på utvecklare som förstår etiska och reglerande frågor kring AI. Det kommer att krävas kompetens för att säkerställa att AI används på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

  • Mänsklig kreativitet och insikt: Trots att AI kan automatisera vissa aspekter av mjukvaruutveckling och webbprogrammering kommer det fortfarande att finnas behov av mänsklig kreativitet, insikt och erfarenhet för att skapa innovativa och användarvänliga lösningar.

Min förhoppning är att de bästa och roligaste åren att verka inom mjukvaruutveckling ligger framför oss och att det aldrig tidigare varit mer gynsamt att välja en utbildning inom programmering. Tänk att få två till tre år där du har möjlighet att arbeta med alla spännande tekniker som växer fram. Det är en fantastisk chans att verkligen ligga i teknikens framkant!

/ Johan Leitet Programansvarig, Webbprogrammerarutbildningen 2023-03-25