Oral hearing

I slutet av denna kurs sker ett muntligt förhör på den teori kursen har tagit upp. Det innebär att den muntliga delen kommer vi fokusera på frågor kring de kursmålen som finns. Materialet vi hämtar frågorna ifrån är de föreläsningar vi haft (inte gästföreläsningar) samt de länkade artiklar och läshänvisningar som ni haft under resursdelen. Artiklarna specificeras enligt nedan.

- Introduktionen: Alla artiklar
- Web Science: Alla artiklar
- The web as an application platform: Inte artiklarna under rubriken “Other resources”
- Web APs partI I: Inte artiklarna under rubriken “Optional resources”
- Web APs partI I: Inte artiklarna under extras
- Web of things: Endast läshänvisningarna till boken.

Varje student ha möjlighet att boka ett 30 minuters enskilt examinationspass där examinatorn kommer ställa ett antal frågor. Se nedan för detta.

Examination och betygsättning

Examinatorn betygsätter sedan studentens teoretiska kunskap och förståelse för ämnet enligt skalan A-F enligt följande:

A – Excellent, Studenten har mycket god kunskap om de frågor som tas upp och kan också föra resonemang kring dessa där det även påvisas att studenten tillgodosett sig egen kunskap och satt det i relation till kursens mål.
C – Studenten har god kunskap om de frågor som tas upp och kan också föra visst resonemang kring dessa
E – Studenten har kunskap om de frågor som tas upp
Fx – Underkänd med möjlighet till komplettering, Studenten har viss kunskap men brister på vissa ämnen och får komplettera med en skrivuppgift
F – Underkänd, Studenten har bristande kunskap om teorin och får göra en ny muntlig examination

Snabb och förenklad jämförelse med betygssystemet U, 3, 4, 5

A = 5+
B = 5
C = 4
D = 3/3+
E = 3-
F = U

Tidsbokning

Note!

In order to register, you must be authenticated as a participant, i.e. you must sign in and be registered for the course.


OBS ingen ingen ny- eller ombokning av tid efter 20/3 klockan 08:00. Meddela oss via Slack om ni stryker er tid.

Examination tisdag
 • 13:00 -13:30 0 platser kvar av 1
 • 13:00 -13:30 0 platser kvar av 1
 • 13:30 - 14:00 0 platser kvar av 1
 • 14:30 - 15:00 0 platser kvar av 1
 • 14:30 - 15:00 0 platser kvar av 1
 • 15:00 - 15:30 0 platser kvar av 1
 • 15:00 - 15:30 0 platser kvar av 1
 • 15:30 - 16:00 0 platser kvar av 1
 • 15:30 - 16:00 0 platser kvar av 1

Examination onsdag
 • 09:00 - 09:30 0 platser kvar av 1
 • 09:00 - 09:30 0 platser kvar av 1
 • 09:30 - 10:00 0 platser kvar av 1
 • 09:30 - 10:00 0 platser kvar av 1
 • 10:30 -11:00 0 platser kvar av 1
 • 10:30 -11:00 0 platser kvar av 1
 • 11:00 - 11:30 1 platser kvar av 1
 • 11:00 -11:30 0 platser kvar av 1
 • 11:30 - 12:00 0 platser kvar av 1
 • 11:30 - 12:00 0 platser kvar av 1
 • 13:00 - 13:30 0 platser kvar av 1
 • 13:00 -13:30 0 platser kvar av 1
 • 13:30 - 14:00 0 platser kvar av 1
 • 13:30 - 14:00 0 platser kvar av 1
 • 14:00 - 14:30 0 platser kvar av 1
 • 14:00 - 14:30 0 platser kvar av 1
 • 14:30 - 15:00 0 platser kvar av 1
 • 14:30 - 15:00 0 platser kvar av 1
 • 15:30 - 16:00 0 platser kvar av 1
 • 15:30 - 16:00 0 platser kvar av 1
 • 16:00 - 16:30 0 platser kvar av 1
 • 16:00 - 16:30 0 platser kvar av 1
 • 16:30 - 17:00 0 platser kvar av 1
 • 16:30 - 17:00 0 platser kvar av 1

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU