Examination 1 – Essay

Examination assignment - Writing a essay

In this first examination you will produce a essay. Follow this link below to get a grip of what a essay is and what we expect from you. The text is in Swedish.

Essä

Hand-in instructions

 • The essay should be written in Swedish or English
 • The format should be pdf
 • The essay should be submitted via Urkund (plagiarism checking system)

Subjects to choose from

In this assignment you will get a few subjects to choose from that is connected to the web and web science area. Each area can include different framing of a question - Chose to focus on one! You will found the areas to choose from at the end of this document.

Examination

Your written essay will go through a peer-review done by two of your class mates. This means that you also will get two essays to read and to give constructive feedback. This is also an important part of the examination! and you should send your peer-review comments to your class mate (as feedback) and also post your comments to the examiner (through a form). After you have got your peer-review you have the chance to improve your essay before the final deadline grading. After the first deadline you will get an email with two other essays that you have to do a peer review on. The email will also include further instructions.

The length of the essay should be something about 1500 - 2500 words. But think more of the quality of the text then counting words!

The grade is A to F following the following criteria:

A: The student has clearly gaining knowledge of her/his subject. The reflections have a solid reference back to high quality articles. The language in the essay is perfect and the essay is a interesting reading where the student submits her/his own thoughts in a grounded way. The student follow the directions regarding the formal presentation of the essay. The student is giving valuable feedback to it´s peer-review where the student clearly show understanding of it´s peers work.

C: The student show knowledge of her/his subject. The reflections have a solid reference back to articles. The language in the essay is good where the student submits her/his own thoughts in grounded way. The student follow the directions regarding the formal presentation of the essay. The student is giving valuable feedback to it´s peer-review where the student show some understanding of it´s peers work.

E: The student show some of her/his subject. The reflections have a solid reference back to articles. The language in the essay is tolerable where the student submits her/his own thoughts in grounded way. The student follow the directions regarding the formal presentation of the essay. The student is giving feedback to it´s peer-review where the student show some understanding of it´s peers work.

Fx: The essay is not up to the standards for passing but could be complemented for a grade of E or D. F: The essay is not written or not close to passing and the student should redo her/his work

Areas (text in Swedish)

Här följer de ämnen du kan välja att fördjupa dig i.

Webben som en kommunikationsplattform

Stödjande för en kollektiv intelligens eller en skog av troll

I begynnelsen av webbens utveckling var visionen att plattformen skulle stödja möjligheten till en rikare och mer öppen kommunikation mellan människor. Idéer kring digitala mötesplatser där idéer och tankar kunde utbytas på ett tillgängligt och transparent sätt. Detta ses som en möjlighet att stärka demokratin och möjligheten att tillsammans lösa globala problem. Det finns också många exempel på detta, där webben fungerat som en plattform där människor arbetat tillsammans för att lösa problem, sprida kunskap och information. Samlingsbegreppet social media växte sig starkt i takt med att webben gick från en plattform där endast ett fåtal kunde publicera till tjänster som bestod av användargenererat innehåll. Webben har skakat om sättet människor tar till sig nyheter och information. Tanken var god men på senare tid har allt fler kritiska synpunkter börjat lyftas fram.

Många forskare och journalister som studerar sättet webben används som kommunikationsplattform höjer ett varningens finger för den utveckling de ser. På senare år har begrepp som "fake news" och "trollfabriker" börjat förekomma. Manipulering och förfalskning av nyhetsmaterial och ifrågasättande av tidigare trovärdiga medier förekommer. Några hävdar till och med att det offentliga samtalet har raserat och att webbens stora kommunikationskanaler tycks främja en utveckling där de arga med extremt starka känslor hörs mest. Samtidigt verkar de stora aktörerna inom social media vägra ta ansvar för att deras algoritmer bestämmer nyhetsflödet för miljontals av användare. Skandalen med Cambridge Analytics väckte dock liv i debatten.

Frågeställningar som är intressanta att skriva om är många i detta ämne.

 • Vad gör social media med oss och demokratin? Vilka problem och vilka lösningar finns?
 • Finns det sätt att dämpa det hatfulla och istället uppmuntra produktiva diskussioner?
 • Hos vem ligger ansvaret? Har de stora aktörerna så som Facebook och Google ett ansvar för hur nyheter och innehåll sprids till användarna av deras plattform eller ligger ansvaret på användaren?

Web AI och de etiska aspekterna

Förstår vi när vi tappat kontrollen? Att artificiell intelligens kommer vara en stor teknisk möjlighet och utmaning de kommande åren är alla överens om. Tekniken för självkörande fordon finns redan. AI kommer med all säkerhet påverka fler delar av våra liv. Intresset hos företag i en mängd olika branscher är stort och många ser de möjligheter man har att förbättra och optimera delar av sin verksamhet. Den tekniska möjligheten finns också för gemene man. Där man förut behövde investera stort i hårdvara i form av processorkraft och datalagring kan man nu med några knapptryck (och viss betalning) enkelt använda molntekniker för att fler enklare ska kunna köra kraftfulla AI algoritmer i vilket syfte de än må vara.

Bidrar tekniken att till större del ge en sannare bild av verkligheten vilket ger ett bättre underlag för att ta rätt beslut även om vi inte kan förstå och analysera utfallet? Hur kommer vi som privatpersoner reagera på när kraftfulla algoritmer analyserar den data vi genererar i vårt dagliga liv och utifrån dessa bedömer oss som människor. Har ett försäkringsbolag rätt att analysera vilka vänner vi har, vilka områden vi bor i och vilka intressen vi verka ha utifrån social media? Allt vi gör på webben registreras och bildar otroliga datamängder som man med "big data-teknik" och AI skulle kunna analysera och skapa profiler utifrån.

Frågeställningar som är intressanta att skriva om är många i detta ämne.

 • Får etiska aspekter stå i vägen för teknisk utveckling eller måste vi fundera över konsekvenser innan tekniken används? Vem ska förresten bestämma vad som är etiskt riktigt?
 • Kommer vi kunna förutse vilka beslut en AI kan göra eller kan det leda till konsekvenser som inte avsågs?
 • Hur kommer vi se på människan om maskinerna tar över. Kommer människor rationaliseras bort när deras arbete kan ersättas? Kommer vi behöva programmerare i framtiden om vi har AI som kan ta hand om den biten? Kommer detta leda till en massarbetslöshet med all problematik det ger eller är detta bara en upprepning av historien där robotindustrin är ett liknande exempel.

Bitcoin och dess blockkedja

Kryptovalutor, miljövidrigt eller demokratiskt? Bitcoin skapades av pseudonymen Satoshi Nakamoto 2008. Det stora problem som löstes i och med detta var det så kallade dubbelspenderingsproblemet. Tidigare versioner av "internetbaserade" värdeöverföringssystem har krävt en central nod som kontrollerar transaktionerna i nätverket. Bitcoin använder sig istället av en blockkedja som är distribuerad på nätverket och som underhålls då noder i nätverket tävlar om att klargöra (clearing) transaktioner genom att lösa energikrävande kryptografiska problem (Proof of work). Kryptovalutor har lovordats för möjligheten det ger de miljarder människor som inte ges tillträde till det vanliga bankväsendet att kunna skicka och ta emot pengar oavsett landsgränser. Samtidigt så riktas kritik mot den möjlighet till anonymisering som kryptovalutor baserade på blockkedjor kan ge och som sägs gynna kriminella nätverk. Vidare ser många entreprenörer nya möjligheter med blockkedjan, bortom de ekonomiska transaktionerna.

Frågeställningar som är intressanta att skriva om i detta ämne:

 • Är den höga energikonsumtionen enbart av ondo eller kan det finnas positiva aspekter av detta (demokratiska såväl som miljömässiga) att beakta?
 • Är det en demokratisk rättigheter att kunna förflytta pengar ospårbart (ex. Monero) eller bör alla valutatransaktioner vara spårbara för att försvåra för kriminell verksamhet?
 • Vad skulle en revolution inom finans kunna innebära, där de som idag inte ges tillträde till den finansiella marknaden plötsligt ges möjlighet till detta?
 • Vilka nya och spännande möjligheter möjliggör bitcoin och blockkedjan förutom de finansiella?

Deadline

First deadline for peer-review process is 13/2 08:00. That means that your essay should be e-mailed to martin.ostlund.LNU@analys.urkund.se at this time for further peer-review. During the day your will get an email with further instructions.

For those of you who didn’t make the first deadline, you will get second chance to submit. Send your essay to martin.ostlund.LNU@analys.urkund.se no later than 18/3 08:00. If you miss this deadline you will have to wait for the next time the course is active.  (Note that the instructions previously stated that late submissions should be placed in your repository, this is no longer the case – submit via e-mail).

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU