Second appeal

Här kan du registrerar dig för andra uppropet på kursen. Registrera dig innan Wednesday 13/2 08:00.
De studenter som inte registrerar sig på andra uppropet anses vara oaktiva på kursen och registrerar därmed.

Note!

In order to register, you must be authenticated as a participant, i.e. you must sign in and be registered on the course.


Tiden för andra uppropet har gått ut!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU