Om kursen

Kursen behandlar devops, moln och virtualisering, med fokus på containrar (t.ex. Docker) och containerorkestrering (t.ex. k8s). Följande moment kommer att behandlas:

  • vanligt förekommande tjänstemodeller i molnet (IaaS, PaaS, SaaS)
  • olika virtualiseringstekniker
  • kombinationer av privata och publika molntjänster samt driftsättning av webbapplikationer i dessa
  • teorier om skalbara driftslösningar
  • tekniker för monitorering
  • samspelet mellan utvecklare och it­tekniker i en DevOps kultur
  • etiska aspekter med avseende på molnbaserade datorsystem
  • hållbarhetsperspektiv med avseende på molnbaserade datorsystem

Innehållet delas upp i sju moduler (samt introduktion). Varje modul består av ett antal förinspelade videor, material från internet, samt kod som publiceras på gitlab. Allt länkas via modulens sida.

Kursen examineras genom tre examinationsuppgifter. För godkänt betyg krävs godkänt resultat på samtliga av dessa.

På grund av den rådande situationen (Covid-19) kommer all undervisning att ske på distans. Mycket av materialet kommer att vara förinspelat och all handledning sker via Slack.