Kursen Projektarbete med vetenskapsteori vid Linnéuniversitetet

Kursen Projektarbete med vetenskapsteori 2IK400 är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet Interaktionsdesign 180 hp vid Linnéuniversitetet. Kursen ges både på campus samt distans och är en obligatorisk kurs för samtliga tredjeårsstudenter vid programmet. Kursen består av två delar, vetenskapsteori samt en skarp fallstudie mot utvalda företag. Målet med kursen är dels att studenterna skall få praktiskt applicera de kunskaper som de fått hittills under programmets gång, men även att förbereda dem inför de kommande examensarbetet. Slutresultatet av kursen är ett praktiskt arbete samt motsvarande en uppsats på kandidatnivå. Efter kursens slut skall studenten dels fått praktisera sina färdigheter samt vara på det klara med vad som krävs inför genomförandet av examensarbetet. Kursen genomförs i stort i mindre grupper även om individuella delar ingår.

Kursen består av två delar:

  1. Vetenskapsteori: I denna del ingår föreläsningar med tillhörande uppgifter kring vetenskapsteori, vetenskapsmetodik, att skriva forskningsrapport, litteratursökning samt presentation och opponering
  2. Fallstudie: Under hela kursens gång genomförs en skarp fallstudie mot företag. De teoretiska delar som ingår i vetenskapsteorin sätts här på prov där stor vikt läggs vid teoriförankring samt kritiskt tänkande kring de färdigheter och metoder som används.

De senaste inläggen

Gruppindelning

Efter ett par timmars hårslitande och funderande har jag nu satt ihop grupperna för kursen. Ni finner dessa här på kurshemsidan. Förstås är det en svår balans att hitta bra sammansättningar då det är många faktorer som jag försöker väga in men jag tror att jag lyckats så väl som jag kan. I vissa fall har vi även blandade grupper, men jag har där försökt hitta en blandning av personer som jag tror fungerar bra tillsammans. Förstås baseras en del av sammansättningen på min uppfattning av hur ni är som personer och vilka jag tror ni kan fungera tillsammans med.

Skulle det vara så att ni har några funderingar kring detta så hör av er snarast så att eventuella justeringar kan göras.

Morgan

Kursdeltagare

Nu finns en lista med registrerade kursdeltagare hittills utlagt under “Kursdeltagare” till vänster för att underlätta vid gruppsammansättning.

Morgan

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU