Har du missat ett seminarium eller en inlämningsuppgift?

Kanske är det så att du missat någon uppgift, deadline eller på annat sätt inte kunnat medverka vid något seminarium? Vad gör du då?

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Detsamma gäller inlämning av uppgifter. Dock kan det ibland vara så att livet kommer emellan studierna. Kanske är det så att du blir sjuk, eller så har du ingen möjlighet att komma ifrån jobbet eller har någon annan godtagbar anledning till att du inte kan vara med eller länma in i tid. Nedan hittar du riktliner för vad som gäller och hur du bör gå tillväga:

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU