Inlämning av projektrapport

Nedanstående information finns även under “Projektredovisning och examination” till vänster.

För att ge examinator samt opponenter tillräckligt med tid för att förbereda sig skall ni skicka in er rapport via e-post senast tisdagen den 13:e mars klockan 12.00.

I samband med er redovisning kommer ni att få feedback av opponenter samt examinator. Därefter har ni fram till måndagen den 19:e mars att lämna in er slutgiltiga rapport som också kommer ligga till grund för examination.

Morgan