L06 – Offline & SPA

Keywords

Single Page Applications, History API, Websockets, Offline first, Application cache, Service Workers

Resources

Mandatory resources

  1. Watch: Three Keys to Successful Single Page Web Applications
  2. Watch: Christine Spang - WebSockets from the Wire Up - PyCon 2015
  3. Watch: Javascript Offline First - Leeds JS Talk

Optional resources

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU