Omexamination, Examinationsuppgift 2

Möjlighet till omexamination av examinationsuppgift 2 tillhandahålls nu på måndag den 27/1. Ni anmäler er via MyMoodle.