Omexamination, Examination 2

Nu går du bra att boka sig för omexamination av examinationsuppgift 2. Du hittar länk och deadline (7/1 12:00) under Exam Assignment 2.