Workflow – Laborationer

Detta är en snabbguide över det som vi går igenom i "Demo 6 - Hello World" i Kom igång-guiden.

Förberedelse inför laboration

Kursens laborationsuppgifter hittar du här: https://github.com/1dv021/laborationer

 1. Klona ditt laborationsrepo från organisationen 1DV021
  • git clone https://github.com/1dv021/DITTANVÄNDARNAMN-laborationer.git
 2. Byt katalog till den katalog som du klonade under 1)
  • cd DITTANVÄNDARNAMN-laborationer(Oftast räcker det att du skriver första bokstaven i ditt användarnamn och sedan trycker TAB)
 3. Lägg en genväg till kursens laborationsrepo:
  • git remote add 1dv021 https://github.com/1dv021/laborationer.git
 4. Hämta ner laborationerna till ditt lokala repo:
  • git pull 1dv021
 5. Merga 1dv021/master med master
  • git merge 1dv021/master
 6. Installera alla yttre beroenden. (Mocha, JSCS, JSHint...)
  • npm install

Du är nu redoa att ta dig an din första uppgift.

Dagligt arbete, laborationer

Börja med att uppdatera för att se om några nya uppgifter tillkommit i 1DV021 git pull 1dv021

 1. Växla till den laborationsuppgift du vill arbeta med.
  • git checkout part1-hello-world
 2. Arbeta med uppgiften, kör tester etc. Gör regelbundna commits:
  • git add .
  • git commit -m "Implements solution for the task"
 3. När uppgiften är löst, merga den med master-branchen
  • git checkout master
  • git merge part1-hello-world
 4. Skicka förändringar till github
  • git push origin
 5. Börja om på steg 1 med nästa uppgift i ordningen.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU