Kurslitteratur

Eloquent JavaScript, 3rd Edition

Den rekommenderade kurslitteraturen är Eloquent JavaScript, 3rd Edition (FRI ONLINE!!!) av Marijn Haverbake, ISBN-13 978-1-59327-950-9.

Kursen bygger på och följer i stort första delen av kurslitteraturen (kapitel 1-12). Endast kompletterande material kommer att finnas att tillgå, som på inget sätt kan ersätta kurslitteraturen.

JavaScript, The Good Parts

  • Författare: Douglas Crockford
  • År: 2008
  • ISBN: 9780596517748
  • Pris: Ca: 180:-
  • http://oreilly.com

Douglas Crockford kommer du att stöta på i kursen och han är också skaparen till denna, tunna, bok om JavaScripts bra delar. För dig som vill veta varför man inte bör använda vissa delar av språket och vilka designmissar som finns när det skapades är detta boken för dig. Boken är inte obligatorisk men ett bra komplement och en riktigt klassiker på området.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU