Omregistrerad på kursen?

Är du omregistrerad på kursen? Det aktuella kurstillfället har bara två provmoment (fr.o.m. HT17) jämfört med tidigare kurstillfällens (HT15, HT16) tre.

Som omregistrerad på kursen kommer du fortfarande att ha tre provmoment trots att det bara är två examinationer.

- Godkänd på examination 1 medför att du får godkänt på provmoment 1.
- Godkänd på examination 2 medför att du får godkänt på provmoment 2 och 3.

Resultat från tidigare kurstillfällen får du tillgodoräkna.