Välkommen till kursstart

Varmt välkomna till alla er som ska läsa kursen med start måndagen den 3 september. Vi börjar med en kursintroduktion klockan 15:15 (OBS! Tiden ändrad!). Salen är Ny227K eller https://coursepress.lnu.se/kurs/grundlaggande-programmering/live/ om du följer kursen på distans.

Något upprop kommer inte att hållas då självregistrering tillämpas. Under tredje veckan måste alla kursdeltagare bekräfta sitt deltagande genom ett så kallat andra upprop. Det andra uppropet genomförs genom att varje enskild kursdeltagare anmäler sig till en grupp som kommer att vara öppen för registrering under måndag-onsdag den tredje kursveckan.