Tidsplan HT19

Inlämning av utkast, peer reviews och uppdateringar görs genom att kopiera in URL till dina dokument i följande spreadsheet.

Dina dokument lägger du upp på valfri fildelningstjänst som t.ex. Github eller Google Drive.

Observera att du alltid ska lämna in hela rapporten inklusive tidigare inlämnade kapitel för att läsaren t.ex. ska kunna gå tillbaks och se målen när resultkapitlet ska bedömas.

Alla deadlines är vid midnatt om inget annat anges.

Kursvecka Kalendervecka Arbeta på Lämna in Deadline
1 36 – Föreläsning: Introduktion + vetenskapliga metoder (finns inspelad här)
Projektbeskrivning
2 37 – Förfina projektidén
Projektplan
- Projektbeskrivning 9/9 (Måndag)
3 38 – Förfina projektidén
Projektplan
- Projektplan, utkast 1 16/9 (Måndag)
4 39 Projektplan - Projektplan, utkast 2 23/9 (Måndag)
5 40 - Projektplan
– Litteraturstudie
- Projektplan, slutlig version 30/9 (Måndag)
6 41 - Utkast: Introduktion (ej Tidigare forskning)
– Litteraturstudie
   
7 42 - Litteraturstudie
– Implementation
- Utkast: Introduktion (ej Tidigare forskning) 20/10 (Söndag)
8 43 - Peer review 1
– Utkast: Introduktion (Tidigare forskning), Metod
– Implementation
- Peer review 1 27/10 (Söndag)
9 44 - Implementation
– Uppdatering efter peer review
- Utkast: Introduktion (Tidigare forskning), Metod 3/11 (Söndag)
10 45 - Peer review 2
– Implementation
- Peer review 2
– Uppdatering: Introduktion (ej Tidigare forskning)
10/11 (Söndag)
11 46 - Implementation
– Uppdatering efter peer review
- Uppdatering: Introduktion (Tidigare forskning), Metod 17/11 (Söndag)
12 47 - Implementation
– Utkast: Implementation
   
13 48 - Studie/experiment/datainsamling - Utkast: Implementation 1/12 (Söndag)
14 49 - Peer review 3
– Studie/experiment/datainsamling
– Utkast: Resultat och Analys
- Peer review 3 8/12 (Söndag)
15 50 - Uppdatering efter peer review
– Utkast: Diskussion och Sammanfattning
- Utkast: Resultat och Analys
– Uppdatering: Implementation
15/12 (Söndag)
16 51 - Peer review 4 - Peer review 4
– Utkast : Diskussion och Sammanfattning
19/12 (Torsdag)
17 1 - Peer review 5
– Uppdatering efter peer review
- Peer review 5
– Uppdatering: Resultat och Analys
5/1 (Söndag)
18 2 - Uppdatering efter peer review
- Slutföra rapporten
- Uppdatering: Diskussion och Sammanfattning 12/1 (Söndag)
19 3 - Powerpoint till Presentationen
- Opposition
- Slutlig rapport 15/1 (Onsdag)
20 4 - Presentation av exjobbet (22/1)
- Oppositionsrapport
- Oppositionsrapport 23/1 (Torsdag)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU