Uppgift 3

Instruktioner

Uppgiften består av ett antal deluppgifter. Samtliga deluppgifter måste vara lösta för att bli godkänd på uppgiften. Du ska göra uppgifterna i Repl.it som du sedan delar så att läraren kan komma åt dem. Instruktioner för inlämning visas här.

Förberedelser

Innan uppgiften ska du gå igenom momentet Funktioner.

Uppgifter

3a:

 • Skapa en funktion circle som tar en radie som parameter
 • Funktionen ska beräkna och skriva ut arean och omkretsen på en cirkel med radie som inparametern
 • Använd konstanten pi i math-modulen (se dokumentation här)
 • Användaren ska kunna mata in en radie och funktionen ska sedan anropas med den radie som matats in

3b:

 • Skapa en funktion square som tar emot två parametrar: antal tal (n) och exponent
 • Funktionen ska räkna ut och visa de n första talen upphöjt till exponenten:
  Om n = 4 och exponent = 2 ska följande tal visas: 0 1 4 9
 • Funktionen ska returnera summan av de tal som räknas ut
 • Testa funktionen genom att anropa den med olika parametrar för antal tal och exponent och skriv ut summa-värdet som returneras

3c:

 • Skapa en funktion roll_dice som tar antal sidor på en tärning som parameter, default-värde 6
 • Funktionen ska simulera ett tärningskast genom att generera och returnera ett slumptal mellan 1 och antal sidor (endast heltal)
 • Testa funktionen 10 gånger genom att anropa roll_dice() 10 gånger med olika antal sidor på tärningen
 • Skriv ut alla 10 resultat från tärningskasten

3d:

 • Skapa en funktion game som använder funktionen roll_dice från 3c
 • Funktionen ska rulla tre tärningar och spara summan i en variabel, som sedan returneras
 • Spelare 1 börjar med att rulla tärningarna genom att anropa funktionen game
 • Därefter rullar Spelare 2 tärningarna
 • Skriv ut om Spelare 1 eller 2 vinner eller om det är oavgjort (vinnaren är den som har högst summa av de tre tärningskasten)

3e:

 • Använd funktionen roll_dice för att simulera 10000 tärningskast
 • Räkna antal förekomster av 5:or eller 6:or
 • Vad är sannolikheten att få 5 eller 6 på tärningen?
 • Är den simulerade sannolikheten nära den faktiska sannolikheten att få 5 eller 6?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU