Funktioner

Innehåll

  • Använda funktioner
  • Parametrar och returvärden
  • Moduler i Python
  • Egen-definierade funktioner
  • Pythons standardbibliotek
  • Algoritmer

Läsanvisningar

Kapitel 6 och 7 i Fundamentals of Python Programming.

Inspelning

Föreläsningen finns inspelad på Vimeo.

Material och kodexempel

Allt material och kodexempel från inspelningen hittar du i Repl.it.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU