Våra kurser

Nedan följer de kurser som ingår i programmet Interaktionsdesign 180 hp. Samtliga kurser ingår endast i programmet i dagsläget och går inte att läsa fristående.

Ämnesintroduktion till interaktionsdesign

Grundläggande kunskaper kring ämnesområdet informatik, interaktionsdesign som ämne och profession samt introduktion till vetenskapsteori.

Grafiska verktyg

Introduktion till produktion av bitmap och vektorbaserad grafik.

Webbteknik 1

Konstruktion av webbsidor genom XHTML/CSS.

Metoder för interaktionsdesign I

Grundläggande kunskap om olika typer av verksamhetsanalyser samt fördjupade kunskaper inom projektledning mot IT samt professionsspecifika metoder för interaktionsdesign.

Web management

Grundläggande kurs i PHP med praktisk tillämpning i webbpubliceringsverktyget wordpress.

Design och konceptvisualisering

Grundkurs i visualisering av grafiska element med praktisk tillämpning mot gränssnittsdesign.

Brukarorienterad design

Fördjupningskurs inom brukarorienterad design som behandlar begrepp såsom tjänstedesign, CSCW och participatory design.

Design av grafiska gränssnitt

Fördjupningskurs inom design av grafiska användargränssnitt med fokus på produktion av grafiskt material samt typiska aktiviteter för en interaktionsdesigner.

Grafisk design

Grundkurs i grafisk design innehållande perception, grafisk design, typografi och bildanalys.

Metoder för interaktionsdesign II

Fördjupningskurs inom metoder för skapande av användarcentrerade system och gränssnitt med extra fokus mot productdesign.

Tillämpad interaktionsdesign

Fördjupningskurs inom tjänstedesign med praktisk tillämpning mot näringslivet.

Projektarbete med vetenskapsteori

Grundkurs i vetenskapsteori med tillhörande praktisk tillämpning mot näringslivet.

Examensarbete inom informatik

Genomförande av examensarbete.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU