Om CoursePress

CoursePress är en publiceringsplattform som är utvecklad av studenter och lärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Utveckling av prototyper till det som idag är CoursePress började redan på nittiotalet men det är under 2011 som det riktiga arbetet med den plattform vi ser idag tog fart. Augusti 2012 nåddes en milstolpe då den första versionen av CoursePress presenterades.

Filosofi

Utvecklingsarbete av studenter och lärare

Plattformen används som en naturlig del i kurser vid utbildningarna Interaktionsdesigner, Utvecklare av digitala tjänster och Webbprogrammerare. Studenterna kan inom ramen för sin utbildning bidra till plattformen genom integration i projekt- och programmeringskurser. Interaktionsdesigners jobbar med att utvärdera navigation och design medan webbprogrammerarna arbetar med att bygga till funktionalitet.

Bygga på en öppen plattform

CoursePress bygger på den enormt populära publiceringsplattformen WordPress som 2011 stod för runt 15% av de en miljon största webbsajterna i världen.  Det gör CoursePress till en plattform som ständigt uppdateras och utökas genom ett kraftfullt community. En av dessa utökningar är plugginet Buddypress som nyttjar WordPress för att skapa en plattform för att skapa web communities. CoursePress bygger på båda; WordPress för publicering av kursmaterial och Buddypress för att låta studenterna interagera med varandra.

Förhoppningen är att vi en dag kan erbjuda CoursePress tillbaka till utvecklar-communityt som en utökning och öppen plattform för lärande.

Skapa en öppen lärplattform

CoursePress bygger inte bara på öppna system och tekniker utan har också filosofin av att lärmaterialet i så hög utsträckning som möjligt ska vara öppet. Plattformen premierar den som låter informationen vara öppen och låter den ansvariga läraren genom aktiva val stänga ned de delar av sin kurssida som hen inte vill ha publikt åtkomliga. Förhoppningen är att en stor del av materialet i CoursePress inte bara ska vara tillgängligt för studenterna utan även allmänheten.

“Features”

CoursePress bygger i mångt och mycket på att studenter i allmänhet har två krav kring kursers upplägg och innehåll. De vill veta vad de ska göra, när de ska göra det och hur de ska göra. Svårare än så behöver det inte vara och det har vi tagit fasta på i CoursePress. Lärare har lite högre krav dock. Man vill kunna hålla reda på studenterna, dela in dem i grupper, enkelt kunna publicera sitt material etc.

Här följer en lista på det som idag går att göra i CoursePress:

 • Material publiceras enkelt på en för kurstillfället dedikerad webbplats.
 • Kurswebbplatser för ett specifikt kurstillfälle arkiveras lätt och materialet kopieras till ett nytt kurstillfälle.
 • När kurstillfället skapas importeras även kurstillfällets registreringskoder vilket gör att de studenter som anmäler sig via http://lpw.lnu.se enkelt synkroniseras in som medlemmar av kurstillfällets webbplats samt som medlemmar i för kursen specifika diskussionsgrupper/forum.
 • Om en student avbryter sina studier så får läraren en notis om detta i vyn för kursdeltagare.
 • Kursernas webbplatser är öppna för alla, studenter som oinloggade. Läraren kan sedan välja att gömma/låsa visst material för de som inte är inloggade eller de som inte är registrerade på kursen. Detta gör att det är enkelt för studenten att hitta inledande information om sina studier utan att för den skull ha hunnit skaffa ett datorkonto.
 • Läraren kan skapa grupper till vilka studenter kan anmäla sig. Detta kan användas för att skapa seminariegrupper, laborationsgrupper eller för att göra en anmälan till andra uppropet.
 • Studenter kan kommunicera genom de i BuddyPress inbyggda forumen och diskussionsgrupperna. Studenter kan bli vän med andra studenter för att enklare skicka meddelanden etc. All kommunikation kring kurser och utbildningar kan skötas i CoursePress.
 • Administrativa finesser så som exportering/utskrift av deltagarlistor, kontaktformulär etc.

“Futures”

En roadmap kommer så småningom att publiceras för de delar vi idag kan överblicka och som finns som önskemål. Några av dessa är:

 • Hantering av utbildningsprogram HT2012(?)
 • Resultathanteringssystem VT2013(?)
 • Hantering av inskickade uppgifter för bedömning och feedback
 • Notiscenter för studenter och lärare för allt som rör kurser/meddelande och diskussioner.
 • En mer genomarbetad, responsiv design av hela sajten
 • Ett quizz-system likt det som används i kursen “inledande programmering med C#” där studenterna kan kommentera de frågor de svarat fel på direkt efter det att de svarat.
 • Bättre sök och organisation kring kurser. Sortering på institution, ämne etc.
 • Möjlighet för samtliga studenter att sätta upp en egen blogg på vilken man kan blogga om och dokumentera sina studier.
 • Utökningar med avdelningar som “Forskning” och “Projekt”.

Historia

I slutet av 90-talet genomförde Mats Loock programmeringskurser vid dåvarande Institutionen för Teknik, Högskolan i Kalmar med hjälp av en egenskriven publiceringsplattform. I plattformen kunde studenterna själva tala om hur de låg till med kursens olika moment och få feedback och resultat presenterade för sig.
2002 fick Johan Leitet, Petter Miller, Mathias Engstrand, Krister Wallenius och Jonas Eliasson i uppdrag att hjälpa till med att skapa nya kurser för ett nytt program som startats upp vid Högskolan i Kalmar; “Nätadministration och systemteknik” (NS).
Inspirerade av Mats Loocks kursplattform satte sig Johan Leitet och Petter Miller 2002 ned och skrev i hop, “PHP-kurshemsidorna”, det som senare skulle komma att bli HELP (Higher Education Learning Platform).
Help hade många fördelar visade det sig:

 • En mycket enkel struktur som satte lärmaterialet i fokus och gjorde det lätt för studenter att hitta kursmaterialet.
 • En tekniskt välstrukturerad och tillgänglig klientkod vilket gjorde sidan utmärkt för att surfa till med den textbaserade webbläsaren Lynx. Något som visade sig imponera på den kategori studenter som sökt till NS-programmet.
 • Det var mycket enkelt att skapa nya kurswebbplatser utifrån en fördefinierad mall.
 • Det var enkelt att underhålla webbplatserna för de som hade grundläggande kunskaper i PHP.

Både Mats system och HELP hade satt studenten i fokus och huvudsaken var att studenterna skulle ha lätt att ta till sig informationen. HELP saknade dock mycket på administratörssidan för lärare. Man var tvungen att kunna koda html/css och PHP för att kunna skapa en vettig sida och mycket av administrationen kring studenter och grupper var svårskött och kunde dessutom hamna i osynk med den centrala databasen för studentresultat, Ladok. Mats system hade fördelen av att ha resultatrapportering till studenterna på ett enkelt sätt, dock saknades ett administrationsgränssnitt för detta vilket gjorde att man var tvungen att gå in och hacka direkt i databasen för att göra uppdateringar.

CoursePress är inget annat än en sammanslagning av de idéerna och koncepten bakom de tidigare systemen tillsammans med saker många av oss lärare och studenter gått och fnulat på under årens gång. Sagt och gjort, arbetet satte igång 2011 med experiment, svordomar och jubel. Det fanns många tekniska utmaningar med att få WP/BP att uppföra sig på det sätt vi vill utan att för den sakens skulle påverka befintlig källkod så att framtida uppdateringar riskera att förstöra för CoursePress. Efter provinstallationer, provkörningar och beta-testning var så systemet lanseringsklart till kursstart höstterminen 2012.

Framtiden

Anledningen till att vi lärare och studenter inom främst datavetenskap och informatik vill köra på en egen plattform är att detta ger oss möjlighet att experimentera med nya lärformer och ny teknik. Vi blir inte fastlåsta i gamla koncept om hur en utbildning ska bedrivas. Förhoppningen är att plattformen kommer att leva och fortsätta utvecklas. Vem vet… kanske finns det lite spännande överraskningar inom synhåll? ;)

Teknik

Teknisk sett bygger CoursePress på WordPress och BuddyPress som i sin tur nyttjar bbPress för forumfunktionaliteten. Utöver detta har ett antal plugin installerats för att få specifik funktionalitet och tusentals rader kod skrivits för att limma ihop allting. Förhoppningsvis kommer vi att kunna skriva mer om detta i framtiden. Under tiden kan du kika in på coursepress.lnu.se/drift/ för att få bättre koll.

SEO, Sökmotoroptimering

Ett stort fokus när CoursePress skapades var att skapa ett så sökmotorvänligt system som möjligt. Det är spännande att se hur trafiken till webbplatsen ökar i takt med att sidorna stiger i sökmotorernas ranking. Huvudmålet för att ha väl sökmotoroptimerade sidor är givetvis att öka andelen presumtiva studenter som hittar våra kurser men även att få kontakt med avnämare och intressenter som kan vara behjälpliga på ett eller annat sätt i utbildningen. Redan nu i ett inledningsskede har vi fått kontakt med organisationer som hittat våra sidor och vill starta projekt tillsammans. Vi har även hört av gymnasieelever som börjat följa våra kurser och nu jobbar på att få höga betyg så att de så småningom kan komma in på våra utbildningar. Detta i sig är ett bra bevis på att det lönar sig att ha en öppen plattform.

Behjärtansvärda insatser

CoursePress bygger på öppna tekniker och för att sy ihop hela paketet har lärare och studenter behövt engageras i plattformen. Här följer en listning på de som till dags dato varit inblandade i utvecklingen.

 • Mats Loock – Huvudutvecklare
 • Johan Leitet – Huvudutvecklare
 • Stefan Petersson – Drift
 • Marcus Olsson – Projektarbete 2011, tema för kurswebbplatser och aktivitetshantering
 • Mirja Lundevall Tuori - Projektarbete 2011, tema för kurswebbplatser och aktivitetshantering
 • Lisa Övermyr - Projektarbete 2011, tema för kurswebbplatser och aktivitetshantering
 • Erik Elling – Projektarbete 2012, översyn över kommunikationsvägar och navigation

Presentation av plattformen

Plattformen presenterades för DFM-kollegiet under en torsdagsfika i Kalmar.