Presentation

Sida med info kring presentationen ligger uppe nu.

Ni anmäler ert intresse att presentera på kurshemsidan för självständigt arbete Ni får totalt 20 minuter för er presentation (15 min presentation + 5 min frågor).