Övningsuppgifter – del 1

!Häftig temperaturomvandling behandlar:

 • Hur du hanterar division (heltal och/eller flyttal?).
 • Hur du presenterar ett flyttal med en decimals onoggrannhet.
 • Hur du använder matematiska operatorer.

Produkten av heltal behandlar:

 • Hur du använder for-satsen.
 • Att det finns fler datatyper än int som kan användas då du arbetar med heltal.
 • Hur du använder *= eller ++ för att ändra en variabels värde.

Fundamental endimensionell array behandlar:

 • Hur du skapar, initierar eller tar reda på storleken av en array.
 • Hur du använder for- och foreach-sats för att stega i en array.
 • Hur du gör för att hantera enskilda element i en array.

Statisk addition behandlar:

 • Hur du skriver en statisk metod.
 • Vad signaturer och överlagring (”overloading”) innebär i samband med metoder.
 • Hur du skriver en metod som har en parameterlista och/eller returnerar ett värde.

Sista meddelandet från Titanic behandlar:

 • Hur du öppnar och läser en textfil rad för rad.
 • Hur du använder using för att automatiskt stänga en fil.

Ordmekanikern behandlar:

 • Filhantering.
 • Användning av samlingsklassen Dictionary.
 • Hur du använder gränssnittet (interfacet) IDictionary.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU