Anmälan till förnyad examination

Under onsdagen den 29 augusti har du möjlighet till förnyad examination av kursens examinationsuppgifter.

Du anmäler dig genom att skicka ett meddelande till Mats på Slack med användarnamn samt vilken eller vilka uppgifter du vill ha en förnyad examination i. Du kommer att under tisdagen den 28 augusti tilldelas en examinationstid. Vid examination av flera uppgifter kommer du tilldelas en tid för varje examination.

OBS! Efter den 29 augusti 2018 kommer förnyad examination att erbjudas först i samband med nästa kurstillfälle, d.v.s. VT2019.