Studieplan

Studieplan för läsperiod 4 (19/3 – 3/6) Läsår 2017/2018

Studieplanen presenterar vilka teoretiska moment som behandlas i respektive steg, d.v.s. aktuella kapitel i kurslitteraturen, viktiga tidpunkter för stegtest samt absoluta deadlines för redovisning av praktiska tillämpningar.

För instuderingen hänvisas till de läsanvisningar som finns till kursboken och kompletterande material i varje steg. Detta finner du under menyvalet för respektive steg.

Steg Teori Stegtest -
öppettider
Senaste inlämning
praktisk tillämpning
1
3 veckor
2018-03-19
-
2018-04-08
 • Kap 11: Introducing the Class
 • Kap 12: A Closer Look at Classes
  (Rep: Kap. 6-8))
Stegtest 1:
8/4: Sö. 12:00
<—> Må. 24:00
(= stegtestet är
öppet 1,5 dygn)
 Söndag 8/4: kl. 23:59
2
2 veckor
2018-04-09
-
2018-04-22
 • Kap 13: Operator Overloading
  (Delar ur kap. 17, 18, 20)
Stegtest 2:
22/4: Sö. 12:00
<—> Må. 24:00
 Söndag 22/4: kl. 23:59
3
2 veckor
2018-04-23
-
2018-05-06
 • Kap 14: Inheritance
 • Kap 15: Virtual Functions and
  Polymorphism
  (Del ur kap. 20)
Stegtest 3:
6/5: Sö. 12:00
<—> Må. 24:00
 Söndag 6/5: kl. 23:59
4
2 veckor
2018-05-07
-
2018-05-20
 • Kap 16: Templates
 • Kap 21: Introducing the
  Standard Template Library
Stegtest 4 =
Översiktstest
:
20/5: Sö. 12:00
<—> Må. 24:00
 Söndag 20/5: kl. 23:59
2 veckor
2018-05-21
-
2018-06-03
 • Uppsamlingsveckor för
  restredovisning
 • Vid behov: Sista möjlighet för
  “omtest” denna kursomgång
 • Kursvärdering, OBS – skickas till
  din student-epostLNU!
Omtest alla rester
= ej godkända steg:
27/5: Sö. 12:00
<—> Må. 24:00
Absolut kursdeadline
Söndag 3/6: kl. 23:59

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU