Steg 1

Introduktion OOP

Mål
Efter Steg 1 ska du ha kunskap om den objektorienterade utvecklingsmodellens bakgrund. Du har fått introduktion till faser i programutveckling och olika sätt att modellera program, samt vad som utmärker den strukturerade respektive den objektorienterade modellen. Med repetition av tidigare kursmoment ska du nu veta och kunna tillämpa, hur man främjar programkvalitet genom en god programmeringsstil och kodstandard. Du ska framförallt vara väl förtrogen med användning av funktioner, men också av referenser och pekare, t.ex. som parametrar i funktionsanrop.

Huvudmålet med steget är att du ska förstå begreppen klass och objekt. Det innebär att du ska ha kunskap om arbetsprocessen för att konstruera klasser och skapa objekt i programspråket C++, samt hur programkoden kompileras och länkas till ett körbart program. Du ska ha övergripande förståelse för hur man designar klasser och några enklare ”verktyg” för detta inom ämnet Software Engineering.

Efter stegets avslutning har du även fått en god kännedom om konstruktorer och destruktorer, liksom grundprinciper för initiering och hantering av klassens medlemmar. En viktig kunskap är att du ska förstå vad som sker vid datorns interna arbete med temporära objekt, konstruktoranrop och olika typomvandlingar. I samband med detta ska du kunna tillämpa hur man genom förutseende programmering förekommer problem av denna art.

Innehåll
Steg 1 ger en grundlig introduktion till den objektorienterade programmeringsmodellen, liksom även viss repetition av tidigare moment och viktiga aspekter att ha med sig från den strukturerade programmeringsmodellen. Starta med att läsa kursbokens sid. 6-9, för en allmän introduktion till objektorientering och C++! Stegets teori läses därefter främst i kapitel 11 och 12.

Moment och begrepp som introduceras:

 • Olika typer av programutvecklingsmodeller, beskrivning och jämförelser
 • Begreppen Software Engineering och UML
 • Begreppen klass och objekt
 • Huvudfilen (klass.h), implementeringsfilen (klass.cpp), programfilen (main.cpp) och deras innehåll
 • Kompilering och länkning
 • Designregler för klasserna
 • Konstruktorer och destruktorer
 • Konstruktorer – speciella typer som används internt av systemet
 • Tillstånd och metoder
 • Abstrakta egenskaper
 • Beräkningsordning och temporära objekt
 • Member Initialization List

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU