Om examination

OBS: Sidan är nu uppdaterad för VT 2018!

Teori – 3,5 p [F/A-E]

Momentet Teori ger enskilt 3,5 hp med betygen F/A-E. Tillsammans med laborationskursen är teoriprovens genomsnittliga resultat ett underlag för slutbetyg enligt betygsskalan till höger. Efter varje kurssteg sker en (obligatorisk) examination, stegtest, som främst består av flervalsfrågor. Fjärde och sista testet är ett större översiktstest. Du gör proven på din hemdator, i programverktyget QuizMaster, genom att logga in i ett virtuellt klassrum. Kurslitteratur och kursmaterial är tillåtna under provet, dock ingen kommunikation med andra personer. Den begränsade testtiden samt tekniska säkerhetsinställningar i provverktyget medger inte heller att “surfa” efter svar! Viktigt att veta inför provet läser du på sidan Stegtest – anvisningar.

Omfattning av teori för resp. steg anvisas av studieplan och övrigt instuderingsmaterial på steget. Dess innehåll återspeglas i stegtestet – har du motsvarande kunskaper, ska godkänt kunna uppnås med god marginal. Observera – testet KAN även innehålla frågor från stegets fördjupnings- eller sidomaterial! Sådan utökad kunskap är det som möjliggör kursens högsta betyg och inget krav för godkänd-nivån!

Tidpunkter för stegtest ges i Studieplan. Du gör provet någon gång under det erbjudna tidsintervallet. Du har alltid två ytterligare möjligheter att göra “omtest” vid något av efterföljande provtillfällen, då “omtest” alltid är tillgängliga. (Detta gäller för steg 1-3 inom ramen för pågående kurs, dock inte för det avslutande steg4-provet.) Om alla 3 försök  misslyckas – kontakta kursledaren så diskuterar vi tillsammans studiesituationen och hittar lämpliga lösningar.

Praktiska tillämpningar – 4 p [F/A-E]

Laborationskursen ger enskilt 4 hp med betygen F/A-E för momentet och utgör tillsammans med teorikursen underlag för slutbetyg enligt  bedömningskriterier till höger. Resultatet av laborationsarbetet är av störst betydelse för slutligt betyg i programmeringskursen – det är i praktisk handling du visar om du kan tillämpa ett teoretiskt kunnande! All högre betygsättning (A-C) förutsätter att du följt givna labbkrav och deadlines samt redovisat lösningar av god programkvalitet som följer riktlinjerna på sidan Konventioner för kod utan anmärkning.

Slutbetyg [A-E]

Det slutliga kursbetyget grundas på en samlad bedömning av teori och praktiska tillämpningar. Genomsnittligt resultat på stegtester samt kvalitetsnivå på redovisade laborationsuppgifter utgör underlag för betygsättning enligt kriterierna i högermenyn. För all högre betygsättning är programmens lösningskvalitet av största vikt. Sådana betygshöjande förutsättningar kan vara att särskilt hög programkvalitet enligt kursens rekommendationer kan påvisas eller att programförbättrande funktionalitet utöver baskraven har tillförts. Examinatorn förbehåller sig rätten att göra denna bedömning.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU