Laborationsuppgifter steg 4

Mål för laboration 1-4

Efter att ha gjort EN laboration i detta steg, där du skapar och/eller utnyttjar någon form av container, kommer du ha insikt om bakomliggande funktionalitet för containerklasser som ryms i STL-biblioteket. Du kommer också att ha fått träning på att anpassa din programmering till en mer detaljerad kravlista/klassdiagram alternativt en större mängd färdig programvara.

Vid val av laboration 1 (En Media-applikation) har du möjlighet att utveckla en självständig uppgift, med stor frihet att designa lösningen efter egna idéer. Här finns dock en sträng kravlista som utgångspunkt för applikationens funktionalitet. Ett klassdiagram ger stöd för utveckling av programmet, men du får därutöver komplettera med valfritt antal klasser ur STL-biblioteket eller egendefinierade sådana. I denna applikation, som kan bli relativt omfattande, tillämpar du C++-koncept, som stöder inkapsling, återanvändning, generalitet samt rent allmänt främjar en hög kvalitet på din programkod. Detta förutsätter att du förstår och utan svårighet kan tillämpa de mekanismer som behandlats i föregående steg!

Om du väljer laboration 2 (Kortaste vägen) får du prova på att lösa ett välkänt problem – “handelsresandeproblemet”. Den här laborationen har fokus på att sätta sig in i en relativt stor uppsättning färdiga klasser samt administrera och komplettera dessa den med den/de klass(er) och applikationsprogram som saknas. Du kommer även att få implementera en stack som stöd för de bifogade klassernas arbete med att lösa “problemet”. Denna uppgift kräver att du kan tolka och anpassa dig till en mängd fördefinierad kod, men kommer å andra sidan att innebära en relativt liten programmeringsinsats från din egen sida.

Väljer du att göra laboration 3 (Ett lexikon), kan du som gärna vill fördjupa dig i programmeringstekniska finesser som pekare, få en utmanande fight med en ganska komplex klass, som implementerar en länkad lista enligt given klassdefinition (dvs. en fördefinierad .h-fil). Med hjälp av denna kommer du att realisera grunden till ett engelskt-svenskt lexikon, vars funktionalitet du testar med ett medföljande testprogram. Detta är förmodligen den laboration som erbjuder störst programmeringsteknisk svårighetsgrad.

Anvisningar

Endast EN av laborationerna är obligatorisk att utföra. Du avgör själv vilken laboration du ska lösa, men samråd gärna med handledaren om du är osäker på vilken som är lämplig. Laborationerna är inte specifikt kopplade till betygsnivåer, istället har de alla har mycket olika upplägg och deras “svårigheter” ligger på olika områden. Ditt val bör alltså främst styras av intresse och vad du önskar utveckla dig i.

Programlösningarna ska uppfylla de krav som anges i labbinstruktionen samt fungera felfritt tillsammans med de (eventuella!) testprogram eller klasser som medföljer laborationerna (se material i högermenyn).

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU