Laborationsuppgifter steg 2

Mål för laboration 1-3

Efter laboration 1 (Hur snabbt skriver du?) har du först fått befästa några av det föregående stegets grundkunskaper om objekt och visat att du dynamiskt kan hantera deras “livscykler” med konstruktorer och destruktorer, vilket förhoppningsvis även medfört en hel del träning på pekarhantering.

I laboration 2 (En Strängklass) alternativt laboration 3 (En Bråktalsklass) har du därefter lärt dig att skriva en flexibel klass som håller hög, professionell kvalitet. Du har skapat en “användarvänlig” klass med vissa egendefinierade operatorer, samt väl valda medlemsfunktioner och medlemsvariabler. Du har också använt lämpliga const-deklarationer på såväl parametrar och returvärden som på metoder och variabler, samt eventuellt tillämpat viss undantagshantering.

Anvisningar

2 laborationer ska redovisas i detta steg. Laboration 1 är obligatorisk, därefter väljer du någon av de båda laborationerna 2 eller 3, som är relativt likvärdiga avseende ett allmänt behov av överlagrade operatorer (såväl som konstruktorer och destruktor). Den största skillnaden är att Lab 2 kräver en djupgående inblick i minneshantering för att felfritt klara ut alla behov av dynamisk minnesallokering. Detta förväntas inte nödvändigtvis i Lab 3, som främst behandlar matematiska tillämpningar. Den sistnämnda laborationen bedöms vara på en mer avancerad nivå, dvs. den matematiska/tekniska kravlistan är här av en mer utmanande svårighetsgrad.

Att också genomföra laborationernas extrauppgift, d.v.s. förse dina program med en god felhantering i form av lämplig undantagsmekanism, ger dig ett förbättrat underlag för de ev. högre betygen 4 eller 5.

Programlösningarna ska uppfylla de krav som anges i resp. PM samt fungera felfritt tillsammans med de klasser och testprogram som medföljer laborationerna (se material i högermenyn).

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU