Laborationsuppgifter steg 1

Mål för laboration 1-3

Övningslaboration Memo är ett exempelprojekt, som steg för steg introducerar dig i processen att ta fram en objektorienterad applikation, vilket ger arbetsverktyg till dina första (?) OO-applikationer.

Efter laboration 1 (Miserable) ska du kunna skriva strukturerade program som uppfyller kriterier för god programkvalitet i C++ (vilket du bör ha lärt dig i grundkursen). Du har skapat en väl organiserad laborationsmiljö för programfiler och klassbibliotek. Du ska vara bekant med utvecklingsmiljön och kunna använda dess inbyggda debugger för att felsöka och rätta dina program. Du har tränat på att använda enkla designverktyg och att dokumentera din design, samt slutligen implementerat denna i ett första objektorienterat program med några enkla klasser.

Efter laboration 2 (En KassaApparat) har du fördjupat ditt objektorienterade kunnande och skrivit en något mer avancerad klass, som ska fungera med bifogat testprogram samt ett egenskrivet sådant.

I den mer avancerade laboration 3 (Luffarschack) har du tränat på att anpassa din programmering till färdiga klasser. Du har skrivit en applikationsklass som utnyttjar de “luffarschacks-tjänster” som erbjuds i TakeFive-klassen. Du har även skrivit en egen Meny-klass, som är tillräckligt generell och återanvändbar för att ingå i ditt klassbibliotek.

Anvisningar

2 laborationer ska redovisas i detta steg – laboration 1 är obligatorisk + någon av laborationerna 2 eller 3. Innan laborationerna påbörjas är några förberedelser viktiga!

  1. Läs först sidan Laborationsanvisningar för att veta vilka allmänna krav vi ställer på ditt arbete.
  2. En beskrivning på förväntad labbhantering ges i LaborationsIntro - läs denna handledning noga innan du påbörjar laborationsarbetet.
  3. Nästa uppgift är att organisera en god katalogstruktur för labbarna. Det är viktigt för bl.a. versionshantering och en förutsättning för återanvändning av filer som läggs i ditt klassbibliotek. Ett färdigt mappsystem finns i den komprimerade Katalogstruktur “Lab” till höger – hämta och packa upp enligt instruktioner.
  4. Strukturen Lab innehåller redan vissa filer för start av ett klassbibliotek (“lib”). Att göra ett eget klassbibliotek är inte tvingande, men kan underlätta ditt arbete mycket. Att skapa ett klassbibliotek är alltså valfri läsning, men om du inte är insatt i sökrutiner för .h- och .cpp-filer, bör dokumentet läsas för en förklaring.

Laboration 1 har tre deluppgifter, varav ditt kvalitetssäkrade program från första delen blir arbetsunderlag för den sista uppgiften att “objektorientera” programmet. Använd då exempellaborationen Memo som vägledning!. Det är obligatoriskt att göra ytterligare en laboration. Du väljer då mellan laboration 2 eller den något mer avancerade laboration 3. Praktiska instruktioner för redovisningsformat hittar du i informationsrutorna till höger.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU