Laborationsanvisningar

Laborationskursens syfte …

… är att du ska fördjupa och förstå kunskapsmoment som kurssteget behandlar, men framförallt tillägna dig god programmeringsvana. Du lär dig främst genom att ”göra själv” och i praktisk handling tillämpa ett teoretiska kunnande.

Laborationskursen omfattar …

… 4 steg med praktiska tillämpningar. Varje steg innehåller 1-3 uppgifter (delvis valbara), som genomförs under självstudietid och redovisas enligt instruktioner i högermenyn, senast de datum som ges i Studieplan. Vid behov får du handledning online i virtuella labbsalen enligt information på sidan Kontakta oss.

En kort beskrivning av mål och innehåll i varje tillämpning ges på resp. steg. Utförliga anvisningar för varje uppgift finns i laborations-PM i högermenyn till steget. Laborationskursen är obligatorisk och utförs individuellt, samt ger 4 hp (av totalt 7,5) efter godkänt genomförande.

Praktiska anvisningar

Du förbereder laborationsarbetet genom att vara påläst på aktuella moment i kursboken. Du bör ha skissat analys- eller designdiagram för en lösning innan du börjar programmera. Att du förberett dig inför ev. handledning är också viktigt, så du vet vilket problem du vill ha hjälp med. Ta del av stegets Hjälp- och övningsmaterial innan dess och använd alltid debugger för att felsöka! Det är ditt eget ansvar att ha tillägnat dig den teori som krävs för att lösa uppgiften. Handledarens uppgift under handledningstid är alltså inte att göra teoretiska genomgångar som kompenserar för brist på egna studier. I så fall kommer du hänvisas till lämpliga sådana, för att inhämta kunskap som ev. saknas.

Du arbetar i utvecklingsmiljön Visual Studio 2017 (alt. andra versioner) eller valfritt utvecklingsverktyg som du själv administrerar – se Krav på programverktyg längre ner. Kontrollera att alla labb-krav är uppfyllda innan redovisning. OBS! Innan en uppgift accepteras för rättning, ska anvisningarna till höger vara uppfyllda! Uppgifterna ska vara redovisade senast det slutdatum som anges i Studieplan, om inte särskilda skäl har meddelats kursledningen. Under kursens sista två uppsamlingsveckor ges möjlighet till restredovisning. Uppgifter som inlämnas därefter, rättas vid nästa kurstillfälle, alternativt enligt individuell överenskommelse.

Krav på programverktyg

Du måste förstås ha tillgång till en C++-kompilator (se rekommendationer på sidan Programvaror). Kursen är designad för användning av Microsofts Visual Studio och insända uppgifter ska kunna kompileras med detta VS-verktyg, men i övrigt ställs inga speciella krav på utvecklingsmiljön. (Läs på sidan Programvaror om möjlighet att få tillgång till “Professional”-versionen via ett MSDNAA-avtal!) OBS – kravet på redovisning av fullständiga projekt gäller bara om Visual Studio används. Har du annan utvecklingsmiljö skickar du bara .cpp-filerna.

För din service finns möjlighet att arbeta (via fjärrskrivbord) mot vårt virtuella klassrum, om du har tillfälliga problem med ditt utvecklingsverktyg. Visual Studio finns tillgängligt på datorerna 1-10 i det “virtuella klassrummet”, i vilket du även gör kursens stegtest. Läs instruktioner på sidan Stegtest – anvisningar grundligt, innan du loggar in på något av fjärrskrivborden!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU