Viktigt OM sista stegtestet / steg 4

Bara ett sista “steg” på två veckor återstår nu av kursen och med den ett avslutande teoriprov på söndag resp. måndag 20-21 maj. Under de två “uppsamlingsveckor” som därefter återstår har du, som fortfarande restar med uppgifter, en möjlighet att redovisa dessa innan absolut kursdeadline den 3/6. Övriga examinationsrester hänvisas till sista augustiveckan (35) före nästa terminsstart. Dvs. om du har redovisat dina resterande kursuppgifter senast den 26 augusti, så rättar jag dessa under den s.k. “omtentaveckan” före höstterminen. Ett sådant undantag ska ha avtalats med kursledaren i god tid före ordinarie kursavslut den 3 juni!

Viktigt! Kursens sista “ordinarie” stegtest (4_A) är ett översiktstest och är därför mer omfattande än tidigare test. Detta innebär att största andelen frågor bygger på innehållet i steg 1 – 3 och enbart en mindre del täcker in moment från det avslutande steg 4. Antalet uppgifter är denna gång 32 stycken och därför har du också längre tid till förfogande, dvs. 2 timmar. För att förtydliga vilket fokus som provet har, så ligger alltså vikten på baskunskaperna från de första tre kursstegen, medan ca 25 % av frågorna berör sista steget. Detta slutprov genomförs enligt samma rutiner som övriga test, med ett visst undantag – det kan inte “plussas”. Om du misslyckas att uppnå godkänt resultat (50 %) erbjuds du ett omprov men du kan alltså inte påverka ett redan godkänt slutprov genom ”omtest”. Därför är det viktigt att du är väl förberedd till provet den 20-21/5. De sista möjligheterna att göra omtest för denna kursomgång ges därefter 27-28 maj.

Jag önskar alla lycka till med slutspurten!