Får du problem med labbfiler?

Här kommer lite praktisk information som kan vara aktuell för Steg 3, som nu startat upp:

De fördefinierade filer, som ibland bifogas till laborationerna, ska fungera med Visual Studio 2017. Men det har under åren visat sig att vissa filtyper (t.ex. .obj-filer) inte alltid är kompatibla med andra VS-versioner eller kompilatorer. Lägg därför inte ner tid på att försöka lösa sådana fel, utan uteslut i sådana fall .obj-filerna och använd  istället den källkod (.cpp-filer) som finns, alternativt kontakta mig , så att vi kan lösa det på annat sätt.

Problem kan eventuellt också uppstå (exempelvis i labb1, “En texthanterare”) med den teckenkodning som gäller i bifogade .txt-filer. Detta kan oftast lösas genom att du sparar om aktuell fil i annat format; Öppna textfilen, välj “Save as” och öppna önskad “Encoding” (Unicode, UTF-8 … osv.) i den nedre dropdown-lista som ligger intill “Save”-knappen. Hör av dig om problemen inte går att lösa på något av dessa sätt!