Om programkvalitet – och stegtest 2!

Om någon av er ännu inte fått svar på de första steg 1-labbarna, så beror det helt enkelt på att ni i år är väldigt måååånga … Jag hoppas ni förstår att jag annars gör mitt allra bästa när det gäller den viktiga återkopplingen på ert arbete – som inom de närmaste dagarna bör vara slutförd avseende steg 1!

Eftersom både kodens kvalitet (läsbarhet, förståbarhet, effektivitet…) och programmets kvalitet (användarvänlighet, felsäkerhet, “usability”…) är viktiga faktorer när era kursresultat bedöms, så är detta något jag ger relativt stort utrymme vid just den första laborationsrättningen. I professionella sammanhang ställer marknaden motsvarande krav på din programmeringskompetens, varför jag hoppas att du ser mina rättningskommentarer som användbara förbättringstips! (Genom att följa dem, riskerar du förhoppningsvis bara att höja din konkurrenskraft på området… ;) )

Kvalitetsfrågor är inte alltid så enkla att förstå eller tillämpa! Det som verkar meningslöst och “overkill” i en liten labb kan ha avgörande betydelse för prestanda eller användbarhet i större sammanhang. Om vissa labbkrav eller rättningsprinciper känns svåra att begripa sig på, är det därför bra att ha i åtanke, att det är ett större syfte som ligger bakom! ;)

Psst…! Påminner också om stegtest 2, som är aktuellt kommande weekend – 22-23 april!