Rättning pågår…

Första kurssteget är nu avslutat och arbetet med att rätta och kommentera era labbar pågår. Kursen har många deltagare (ca 80) och eftersom jag försöker att ge alla grundlig återkoppling på arbetet ni lagt ner, ber jag om förståelse för att rättningssvar kan dröja 1-2 veckor!

Helgens stegtest tycks ha fungerat utan problem, trots att test-situationen kanske var ny och lite förvirrande för en del av er. Jag påminner om möjligheten att göra omtest, som alltid finns vid kommande ordinarie provtillfälle – även om du bara vill förbättra ditt resultat (det bästa av tre möjliga försök räknas).

Jag påminner igen om det “obligatoriska uppropet”, som nu genomförts för att ge universitetet bekräftelse på ditt kursdeltagande. Du som velat fortsätta vara registrerad på kursen har nu besvarat detta ”upprop” genom att genomföra de examinationer som var aktuella vid vår första deadline (= redovisat labbar eller gjort stegtest). Om du ansåg dig ha speciella skäl för uppskov, förväntas du ha tagit kontakt med mig innan deadline. Har du avstått från att svara, räknar vi detta som bekräftelse på att du inte längre önskar delta i kursen. Alla som inte hört av sig med andra önskemål till angiven deadline, blir därmed automatiskt avregistrerade.

Slutligen önskar jag er alla lycka till med nya utmaningar på steg 2!