Kursen Moderna applikationsmiljöer (HT12) vid Linnéuniversitetet

Kursen Moderna applikationsmiljöer syftar till att undersöka och presentera funktionaliteten hos en modern applikationsmiljö. Som avslutning i kursen hålls en föreläsning om varje applikationsområde som det har arbetats med i kursen.

De senaste inläggen

Inspelade presentationer

Här kommer du hitta en lista med länkar till inspelningar av presentationerna och även länkar till eventuellt material som finns online och visats under presentationen.

WebGL och Three.js, Andreas Ahlborg Länk till inspelning Länk till material

SVG, Oskar Eriksson, Länk till inspelning

Temautveckling i WordPress, Oscar Lillheden och Klas Lundin, Länk till inspelning

TDD vid plugin utveckling (Test driven developement)– WordPress, Peter Persson, Länk till inspelning

Derby.JS och bakomliggande tekniker, Gunnar Annerstedt och Caroline Millgårdh, Länk till inspelning Länk till material

Meteor.js – Realtidsramverket, Hans Bentlöv och Claes Tillborg, Länk till inspelning  bloggen.meteor.com, chatten.meteor.com, bookings.meteor.com

jQuery Mobile, Jacob Ottosson, Länk till inspelning Länk till material

Marmalade Cross Platform C++ SDK, Albin Göransson och Alexander Persson, Länk till inspelning

Angular.js och Single Page Applikationer, Tryggve Blom och Johan Sjölin, Länk till inspelning Länk till material

Twitter bootstrap och CSS foundation, responsive design, Linus Persson och Max Torstensson, Länk till inspelning

Presentationsschema

Så här ser nu presentationsschemat ut.

Lokal Ny227

eller connect: connect.sunet.se/kurs_2dv400_lnu_se/

Dag Datum Tid Projekttitel Projektmedlemmar
Måndag v. 45 2012-11-05 15:15-16:00 WebGL och Three.js Andreas Ahlborg
Tisdag v. 45 2012-11-06 9:15-10:00 SVG Oskar Eriksson
Tisdag v. 45 2012-11-06 10:15-11:00 Temautveckling i WordPress Oscar Lillheden och Klas Lundin
Tisdag v. 45 2012-11-06 11:15-12:00 TDD vid plugin utveckling – WordPress Peter Persson
Onsdag v. 45 2012-11-07 13:15-14:00 Derby.JS och bakomliggande tekniker Gunnar Annerstedt och Caroline Millgårdh
Onsdag v. 45 2012-11-07 14:15-15:00 Meteor.js – Realtidsramverket Hans Bentlöv, Claes Tillborg
Onsdag v. 45 2012-11-07 15:15-16:00 jQuery Mobile Jacob Ottosson
Torsdag v. 45 2012-11-08 9:15-10:00 Marmalade Albin Göransson, Alexander Persson
Torsdag v. 45 2012-11-08 10:15-11:00 Angular.js Tryggve Blom, Johan Sjölin
Torsdag v. 45 2012-11-08 11:15-12:00 Twitter bootstrap och CSS foundation med fokus på responsive design. Linus Persson och Max Torstensson

Projektlistan klar

Nu tror jag att alla står med på projektlistan. Det gäller att vi kommer igång att hålla möten. Ni som befinner er på distans och gärna övriga också, lägg till mig på skype (kappsegla) så att vi kan kontakta varandra där. Behöver få koll på vilka som föredrar möten på distans så att Martin Fredriksson, (skype: lnu.2dv400.fredriksson) kan ta hand om er i första hand. Ni som vill ha möten på campus, maila eller kontakta mig på annat sätt med förslag på tid som passar er.

Jag är upptagen tisdag em och fredag fm. I övrigt är mitt schema ganska fritt än så länge.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU