Kursreflektion HT2014

Jag har satt samman en reflektion (Kursreflektion 1DV404 HT14) baserat på de kursvärderingar som skickats och övriga kommentarer som nått oss under kursens gång samt handledarnas och mina egna kommentarer och funderingar. Detta är ett dokument som skall göra att kursen förbättras och flera av era förslag har bidragit till detta under kursen och till nästa år. Jag vill tacka alla studenter och handledare som skickat in kommentarer i form av kursvärderingar, mail, den utvärdering några genomförde på eget initiativ i mitten av kursen och inte minst på forumet.