Kursen Iterativ mjukvaruutveckling (HT14) vid Linnéuniversitetet

Syfte och Innehåll

I kursplanen kan man läsa att “Kursen syftar till att ge insikt i hur iterativa utvecklingsprocesser för mjukvara ser ut
samt ge kunskap i grundläggande arbetsmoment och dokumentation”

För att effektivt kunna planera, genomföra och följa upp ett mjukvaruprojekt behöver man förståelse för ett stort antal begrepp, metoder och tekniker. Det som är allra viktigast är ändå erfarenhet och det finns egentligen bara ett effektivt sätt att skapa sig erfarenheter och det är att uppleva både problem och pröva olika lösningar.  Då kursen vänder sig till dig som kanske inte har så mycket erfarenhet från utveckling av mjukvara så kommer vi börja från början.

Tyngdpunkten i kursen ligger på planering och genomförandet av utvecklingsprojekt i grupp. Vi kommer använda oss av en pedagogik där du först får föreläsningar med viss historik samt översikt av teori och praktik. Därefter får du möjlighet att prova dig fram självständigt eller i grupp i de praktiska laborationerna. Tanken med laborationerna är att du skall prova det som kanske känns direkt som den intuitivt bästa ansatsen och därefter utifrån dina direkta erfarenheter kanske förändra och förbättra vad och hur du gör saker.

Genomförande

Kursen består av ett antal Föreläsningar och Laborationer. Vi har schemalagt två föreläsningar i veckan fram till jul. Undantag för veckorna 46 och 47. Föreläsningar kommer strömmas och spelas in via Adobe Connect. Det samma gäller för handledning av laborationer.

Kursrum i Adobe Connect

De senaste inläggen

Augustirest 2015

Efter lite krångel med att hitta bemanning för en sista restmöjlighet har det till sist löst sig.

Boka redovisning under v. 35 direkt med Oskar, oskar.svard@lnu.se.

Inga redovisningar efter 1: september!

Kursen ges på nytt under VT 2016 med en ny kurskod 1DV100.

Ingen hemuppgift kommer att ges.

Mvh Jesper

Restvecka Juni

Det har varit lite stökigt på sistone så det blir lite snabba ryck. Vi sträcker ut perioden så att ni får nästa vecka på er för detta.

Hemuppgift

Hör av er till Jesper direkt med era frågor via mail.

Tentamen 1DV404 150604

Inlämning nästa torsdag

Laborationer

För er som har rest eller inte lämnat in laborationerna tidigare så ges en ny möjlighet. Kontakta Oskar om ni avser redovisa muntligt under nästa vecka.

Distanshandledning: 9/6 13:15-15:00

Distansexamination: 12/6 08:15 – 10:00

Ev. frågor tas via mail direkt till Jesper.

Hemuppgift 2

Då finns hemuppgift två tillgänglig.

Hemuppgift 1DV404 150313 – 150315

Vänligen ange

Namn, Personnummer och lnu-mailaddress på ett försättsblad som läggs först i inlämningen.

Kontrollera att ni svarat på alla delfrågor, har med exempel eller jämför där så efterfrågas.

Lycka till

Jesper

 

 

 

Kursreflektion HT2014

Jag har satt samman en reflektion (Kursreflektion 1DV404 HT14) baserat på de kursvärderingar som skickats och övriga kommentarer som nått oss under kursens gång samt handledarnas och mina egna kommentarer och funderingar. Detta är ett dokument som skall göra att kursen förbättras och flera av era förslag har bidragit till detta under kursen och till nästa år. Jag vill tacka alla studenter och handledare som skickat in kommentarer i form av kursvärderingar, mail, den utvärdering några genomförde på eget initiativ i mitten av kursen och inte minst på forumet.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU