Ny student

Välkommen till kursen

För dig som inte har studerat hos oss tidigare finns här en kort guide till dina studier:

Skaffa studentkonto och registrera dig

Börja med att gå till http://lnu.se/student/ny-pa-linneuniversitetet för att registrera dig och skaffa studentkonto.
Studentkonto och registrering behövs för att du skall komma åt allt material här.

För dig som läser kursen på campus, ordna även passerkort.

Hur går studierna till?

Föreläsningar

Vanligtvis är föreläsningen 2 * 45 minuter med 10 minuter paus. Det är viktigt att lyssna av föreläsningar iom att instruktioner och ändringar kan ingå.

Distans: Föreläsningar på distans sker i Connect enligt schema. Föreläsningarna spelas normalt in och publiceras på kurshemsidan efter några dagar. Vi garanterar dock inte att inspelningar av föreläsningarna alltid lyckas, så deltag i livesändningen på Connect!

Campus: Föreläsningar sker i Ny104K enligt schema
Markerat på kartan nedan är en källaringång med en halvtrappa ner. För att komma till Föreläsningssalen följer du korridoren åt höger.

Visa Enklaste vägen på en större karta

Laborationer

Laborationerna sker i laborationsgrupper, registrera dig i en sådan.
Under laborationstillfället finns normalt inte tillräckligt med tid för att lösa uppgifterna. Eftersom vi har begränsad tid så prioriteras redovisningar.

Campus: Laborationerna på Campus sker i Ny113K som ligger åt vänster när man kommer in i källaringången på kartan ovan. För att komma in där behövs passerkort. Släpp inte in okända i datorlabbet! Vanligtvis finns en redovisningslista på en whiteboard där man skriver upp sig med namn och datornummer.

Distans: Laborationer på Distans sker i Connect. I laborationssalen i connect finns en chat där du berättar att du vill redovisa eller få hjälp och anger ditt SkypeID, när laborationshandledaren ser detta skriver han upp dig på en väntelista och när det är din tur hörs ni via connect eller Skype, så stanna i connect!
Vanligtvis får du dela din skärm. Du skall ha webbkamera, tillräcklig internetanslutning och fungerande headset för att kunna läsa kursen på distans.

Projektet

Som en sista laboration sker projektet, det är en större uppgift som du förväntas lösa mycket på egen hand. Projektet redovisas i Januari.

Studietakt

Som deltagare i kursen förväntas du ha redovisat laboration 1-3 senast Vecka 50 och redovisat dem på schemalagda laborationer för din grupp.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU