Projektet

Mål

 • Studenten ska ha tillägnat sig den kunskap som krävs för att skapa enkla spel
 • Uppgiften kan göras enskilt eller i grupp om 1-3 studenter
 • Tillräcklig grund för betygsättning(U/G)

Krav

 • Studenten skall genomföra två publika releaser av spelet i form GitHub-releaser med installationsinstruktioner. Dessa releaser skall vara tillgänglig enligt genomförande.
 • All egen kod skall finnas tillgängligt i en .zip fil eller öppet repositorie, denna kod skall finnas tillgänglig för handledare via mail senast måndagen under releaseveckan.
 • Studenten presenterar sitt spel med hjälp utav en youtube-film
 • Spelet skall ha minst tre banor med ökande svårighetsgrad och nya spelelement på varje bana.
 • Spelet skall ha en meny
 • Spelet skall ha mellanskärmar efter avslutad bana eller när spelet är game over.
 • Spelet skall kunna återstartas efter game over
 • Spelet skall kunna pausas genom att gå till menyn, spelet skall sedan kunna återstartas.
 • Spelet skall fungera, får inte vara för buggigt
 • Spelet skall vara självförklarande, instruktioner skall ingå i spelet.
 • Spelet skall ha ljudeffekter och partikeleffekter.
 • Spelet skall fungera på någon av följande plattformar. Linux, Windows, Android.
 • Spelet får inte vara kopierat eller till för stor del bestå utav andras kod
 • Projektet är enskilt arbete, man får diskutera och visa kod för varandra, men inte kopiera varandras kod

Genomförande

 1. Presentera projektidén för handledare innan du börjar
  • Skapa en enkel “prototyp” med ett ritprogram som visar spelets element, skärmar och spelregler
  • Skriv en beskrivning av spelets regler och hur man spelar spelet
  • Handledaren gör en bedömning om spelet är för enkelt för kursen.
 2. Gör en release innan nyår bestående av exekverade kod som visar spelets grundläggande funktionalitet
  • Posta releasen i kursens forum
  • Gör gärna en videosnutt från spelet för att få mer feedback.
  • Ge feedback i forumet på minst två andra spel, senast fredag andra veckan efter nyår, berätta för din klasskamrat hur spelet skulle kunna bli bättre!
 3. Gör en slutlig release måndag i redovisningsveckan (sista veckan i schemat)
  • Länk till kod på exempelvis github till handledare via mail, måste vara publik eller delad med mig.
  • Posta länk till publik release i form av .zip i kursens forum. Målet är att man ska kunna få igång spelet med hjälp utav denna utan att behöva kompilera.
  • Gör en inspelad presentation, posta länken till filmen i forumet.
   • Beskriv kort spelet, influenser
   • Visa upp spelet genom att spela det eller visa film av spelet om vi inte kan visa det. (ex android)
  • Provspela och ge feedback i forumet på två andra spel, inte samma som i mellanreleasen.

Arbeta i små iterationer och gör releaser ofta.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU