Laborationsöversikt

Kursen består utav tre laborationer och ett projekt.
Laborationerna bygger på varandra. Så i laboration 2 bygger vi ut koden från laboration 1.
Detta för att ge er en bra grund inför projektet.
I föreläsningarna kommer vi ta upp tekniker och begrepp som är viktiga för laborationerna men det är inget som hindrar att du startar en laboration innan föreläsningen har kommit ut.

  1. Laboration 1. Model-View Transformationer. Översätt från logiska koordinater till skärmkoordinater. Deadline v 47
  2. Laboration 2. Partikelsystem och Simuleringar. Spelfysik och grafik. Deadline v 48
  3. Laboration 3. Model View Controller. Input, events och ljud. Deadline v 49
  4. Projekt. Skapa ett litet spel. Deadline v 2

Plattform och språk

Implementationsspråk och plattform är valfritt med följande begränsningar.

  • På Campus tillhandahåller vi C# och XNA
  • Du ansvarar själv för att sätta upp och införskaffa verktyg
  • Välj ett språk som du behärskar
  • Handledaren kanske inte kan det språk och den plattform du väljer
  • Du skall följa arkitektur och göra uppgifterna i laborationerna även om det finns färdigt stöd för detta
  • Du skall kunna göra en release av spelet som andra kan ta del utav

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU