Föreläsning 2. Introduktion till MVC

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte

Tid & plats

Se schema

https://connect.sunet.se/spelprogrammering

Innehåll

Exempelkod för MVC i ett spel

Förbered er genom att titta på exempel och läs igenom laboration 1 för att kunna ställa frågor!

Vi går också igenom model-view transformationer inför laboration 1.

Kod

inspelning 2015

Inspelning 2013


Koden finns uppe på:
http://code.google.com/p/1dv437arkanoid/source/browse#svn%2Ftrunk%2FArkanoid

OBS. Jag snyggade till, kommenterade, bytte någon bild innan jag committade så koden är inte exakt samma.

Inspelning 2012

Del 1. Model View Controller

Del 2. Model View Transformations och interaktion

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU