XNA DrawBox

Översikt

Detta exempel visar hur man skapar ett XNA-Studio projekt och ritar ut en texturerad rektangel med hjälp utav XNA.

Kod

Game1.cs

   BoxView m_boxView;


   protected override void LoadContent()
   {
      m_boxView = new BoxView(GraphicsDevice, Content);
   }

   protected override void Draw(GameTime gameTime)
   {
      GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

      m_boxView.drawBox();

      base.Draw(gameTime);
   }

BoxView.cs

...

namespace DrawBox
{
  class BoxView
  {

    private SpriteBatch m_spriteBatch;
    private Texture2D m_boxTexture;


    public BoxView(GraphicsDevice graphicsDevice, ContentManager content)
    {
      m_spriteBatch = new SpriteBatch(graphicsDevice);

      m_boxTexture = content.Load<Texture2D>("bubbles");

    }


    internal void drawBox()
    {

      Rectangle destrect = new Rectangle(10, 10, 20, 30);

      m_spriteBatch.Begin();
      m_spriteBatch.Draw(m_boxTexture, destrect, Color.White);
      m_spriteBatch.End();
    }

    
  }
}

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU