Kursen Grundläggande spelprogrammering vid Linnéuniversitetet

Kursen i grundläggande spelprogrammering syftar till att ge studenterna en första inblick i spelprogrammering men även en god bas att bygga dator/tv/mobil-spel och andra interaktiva applikationer. Kursen är i sig programspråks och plattforms-oberoende. Detta betyder att studenten själv har en möjlighet att välja implementationsspråk och plattform. Tidigare år har spel till Android, XBox 360 och PC-plattformarna utvecklats av våra studenter.
Valet av programspråk och plattform är mer beroende av studentens kunskaper och för att läsa kursen bör studenten ha goda kunskaper i implementationsspråket.

Kursen består utav tre laborationer och ett projekt.

De senaste inläggen

Onsdag 13/1

Hej

-Vad händer på Vi kommer ha kursavslut med kursvärdering på Onsdag?

I schemat står “Examination/Presentation” men i år spelar ni ju in era presentationer och kan ge varandra feedback i slack!

Vi kommer därför rätta inlämnade projekt under Onsdagens tillfälle och ni behöver därför inte närvara.

Med vänlig hälsning

Daniel

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU