Uppgifterna

Instruktioner för redovisning av uppgifter

Inlämning via Moodle: Inlämning av uppgifter sker via Moodle och kan vara antingen i form av en bild-fil eller en inspelning där ni får demonstrera er uppgift. För uppgifter med redovisning via bild, så exporterar ni ut er bild i png-, jpg-format (eller svg-format om den bara innehåller vektorgrafik). Anges bild-fil som inlämningstyp så behöver du alltså inte redovisa din arbetsfil (ai, psd etc). Se till att bilden är tillräckligt stor i formatet för att visa detaljerna i din bild.

Länk till Moodle

Inlämningstider: Inlämningstider finns angivna för varje uppgift. Missar man inlämningstiden så kan uppgiften redovisas vid nästa redovisningstillfälle (uppgifterna ska dock redovisas i nummerordning), alternativt vid ett uppsamlingstillfälle 6 veckor efter kursavslut (detta är alltså sista chansen att redovisa uppgifter på kursen). Notera dock att om du är sen med redovisning/inlämning av betygsagraderade uppgifter så kommer detta att påverka betyget för uppgiften och du kan få maximalt betyg godkänd (3). Se vidare under Examinering och betygsättning.

Notering om beräknad tidsåtgång: För varje uppgift finns en angivelse för ungefärlig tidsåtgång. I denna tidsuppskattning ingår inte tiden som går åt för att lära sig använda verktygen, dvs tid för att gå igenom flabbarna/titta på föreläsningsmaterialet och testa och experimentera. Tidsangivelsen beskriver alltså hur lång tid ni bör lägga på uppgifterna efter ni har lärt er använda verktygen.

Uppgift 1 | Avatar

Moment: Vektorgrafik | Illustrator
Nivå: Nybörjare
Beräknad tidsåtgång: 5-15 timmar
Betygsättning: U/G
Inlämningstyp: Bild-fil (png/jpg/svg)

Använd ritverktygen i Illustrator för att skapa en egen avatar – alltså en bild som du skulle kunna använda som profilbild på Facebook, Twitter, Snapchat eller Peach. Stilen är valfri och kan vara realistisk, cartoon:ig, spejsig, lik dig eller inte lik dig. Du väljer själv. Du ska dock använda ritverktygen i Illustrator (inte Photoshop) och fokus ska vara på grundläggande tekniker. Se till att bilden är genomarbetad och att tillräckligt detaljerad för att ha givit dig gott om övning med de grundläggande ritverktygen och särskilt pennverktyget.

Uppgift 2 | Bot

Moment: Vektorgrafik | Illustrator
Nivå: Mellansvår
Beräknad tidsåtgång: 15-20 timmar
Betygsättning: U/3/4/5
Inlämningstyp: Bild-fil (png/jpg/svg)

Använd Illustrator för att skapa en design för en webbsida som presenterar en egen bot/agent. Notera att din sajt ska presentera en enda bot/agent. Det ska vara en komplett webbsida (i grafisk form – ni redovisar den grafiska designen i form av en bild-fil och ska alltså inte implementera sidan med html/css) och ska innehålla en passande egenkomponerad logga för aktuell bot/agent, ett menysystem  med meningsfulla länktexter och en presentation av den egna botten/agenten. Det ska finnas namn och bild och ett text-avsnitt som beskriver funktion, användningsområde och personlighet (obs! ingen Lorem Ipsum-text tillåten). Sidan kan också innehålla andra andra saker som man brukar hitta på en hemsida som headers, footers, sidebars, delnings-länkar, bannerannonser osv. Du ska ha använt dig av följande verktyg i skapandet av webbsidedesignen: pen tool, text-verktyg, clipping mask, opacity mask och egen brush. Var noga med att se till att alla de listade obligatoriska verktygen har använts.

Notera att webbsidan som demonstreras i instruktionsmaterialet (flabbarna) är mycket innehållsrik och presenterar flera olika bottar/agenter. Er sida ska vara en webbsida för en enda bot/agent. Det ska vara en komplett webbsida med meningsfullt innehåll (inga placeholders och Lorem Ipsum-text och text som är relevant för sidan och som du tycker passar i sammanhanget), men vi förväntar inte samma mängd olika element och detaljnivå som i instruktionsmaterialet. Ni behöver bara redovisa designen för en sida på den tänkta sajten (start-sidan på sidan lämpligtvis), men vill ni visa mer än en så går det bra.

Uppgift 3 | Poster

Moment: Bitmapgrafik | Photoshop
Nivå: Mellansvår
Beräknad tidsåtgång: 10-15 timmar
Betygsättning: U/G
Inlämningstyp: Bild-fil (png/jpg)
Använd Photoshop för att skapa en filmposter för en film där du blandar innehåll från (minst) 2 olika filmer – innehållet kan vara personer eller saker – Harrison Ford eller Harrisons Ford (han kör visserligen helst runt i sin Jaguar XK140 Drophead Coupe, men han har i alla fall tävlat mot en Ford i debut-filmen American Graffiti). Lägg till en passande bakgrund och lägg också till en imponerande titeltext för denna hopmixade nya blockbuster. Titeltexten ska vara skapad i Photoshop med någon lämplig texteffekt som passar temat. Lägg också till sådant annat innehåll som man brukar hitta på en filmposter – information om vilka som är med och vem som regisserat etc;  getingar, solar eller plus; och kanske har den vunnit någon oscar eller pris från Cannes, Berlin eller Sundance.

Uppgift 4 | MixinMovies

Moment: Bitmapgrafik | Photoshop
Nivå: Mellansvår
Beräknad tidsåtgång: 20-25 timmar
Betygsättning: U/3/4/5
Inlämningstyp: Bild-fil (png/jpg)

Skapa en egen variant på MixinMovies. Det ska vara en komplett webbsidedesign med egen logga (och välj gärna ett eget namn för din variant), menyer och annat man hittar på en webbsida. Det här är en Photoshop-uppgift så allt material ska vara skapat i Photoshop, inklusive logga och textinnehåll. Undvika att kopiera stilen från exemplet, utan försök hitta en egen stil och experimentera gärna med layout och färgsättning. Din sida ska innehålla minst tre separata bilder med filmklipp från en eller olika hopmixade film/filmer. Det är inte tillåtet att återanvända samma frilagda material mellan klipp – och inte heller att återanvända material från Poster-uppgiften. Det är dock tillåtet att använda samma filmidé som för Poster-uppgiften. För de bildmontage ni skapar ska ingående bilder vara noggrant frilagda och hopsatta med hänsyn till färg- och ljusförhållanden på ett sätt att allt smälter samman.

För 3D-uppgifterna se separat sida: 3D-uppgifter

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU