Kursöversikt

Här nedan följer en liten sammanfattning om kursen. Ytterligare information hittar du sedan under rubrikerna i menyn.

Kursens syfte

För att skapa attraktiva grafiska produkter krävs både teknisk skicklighet och ett öga för proportioner, färger och stil. Liksom för alla färdigheter så har en del en naturlig fallenhet som gör att det går lättare, men alla kan lära sig de tekniska färdigheter som krävs för att skapa grafiska produkter av professionell kvalitet utan att behöva vara den där som alltid varit duktig på att måla och teckna. I den här kursen kommer ni att lära er grundtekniker för att skapa olika typer av grafik med hjälp av branschledande program för skapande av vektor-baserad grafik, bitmapbaserad grafik samt 3D-grafik. Detta är tekniker som ni sedan kan använda för att skapa grafik till tryck och webb samt för användning för produktvisualisering av olika slag.

Kursens mål

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse och kunskaper om den digitala bildens uppbyggnad samt ge praktisk färdighet i skapandet av vektor och bitmapbaserat grafiskt material för användning på webben och vid design av grafiska användargränssnitt. Kursen ger också grundläggande kunskaper om 3D-grafik och praktisk färdighet i skapandet och presentationen av 3D-modeller. Vikt läggs även vid att studenten skall få en inblick i hur dessa verktyg används och tillämpas inom yrkesrollen.

Efter kursen förväntas du har lärt dig följande:

  • Grundläggande kunskap om den grafisk bildens uppbyggnad.
  • Grundläggande kunskap om färglära, typografi och komposition.
  • Grundläggande insikt i hur verktyg för grafisk produktion används i yrkesrollen.
  • Grundläggande kunskap om 3D-grafik och 3D-modellering.
  • Grundläggande praktisk färdighet i modellering och presentation av 3D-baserat material.
  • God kunskap om arbetssätt för skapandet av grafiskt material.
  • God praktisk färdighet i skapandet av vektorbaserad grafik.

Delavsnitt

Kursen är indelad i 3 delavsnitt:

  • Vektorbaserad grafik 2hp – skapandet av illustrationer, texthantering, layout etc med Adobe Illustrator
  • Bitmapbaserad grafik 2hp – bildbehandling av bitmapgrafik och fotografiskt material med Adobe Photoshop
  • 3D-modellering 3,5hp – skapandet av 3D-modeller samt rendrering av 3D-baserad grafik

Slutbetyg beräknas utifrån resultaten på respektive avsnitt. Se vidare under rubriken Examinering och betygsättning.

Föreläsningar, “Flabbar”, laborationer, workshops och seminarium

I kursen används föreläsningar “flabbar” och laborationer. Flabb är ett begrepp som kräver lite förklaring. Det är en blandning av föreläsning och laboration. Flabbarna är c:a 3 timmar långa och består av en introduktion och ett antal undervisningsmoment (1-4 stycken på en flabb). Varje moment består av en blandning av föreläsning med presentation och demonstration av några utvalda tekniker. Efter föreläsningsavnittet så får man öva på de presenterade teknikerna med förberedda övningar (övningsmaterialet finns på respektive Flabb-sida).

Varje flabb har sin egen sida på kurswebben som innehåller länkar till de inspelade föreläsningsavsnitten, länkar till övningsmaterial och annat material som är knutet till flabben.

Enskilt arbete

Alla uppgifter på denna kurs genomförs och redovisas enskilt. Det betyder naturligtvis inte att man är förbjuden att diskutera uppgifterna med sina klasskamrater och det betyder inte heller att man inte får hjälpa en klasskompis som kört fast – Tvärt om! Alla sådana former av samverkan och stöd uppmuntras. Varje student ska dock kunna visa att man har genomfört uppgiften självständigt och att man därmed besitter de kunskaper och färdigheter som krävs för respektive uppgift. Redovisning av identiska eller uppenbart snarlika arbeten kommer inte att accepteras och kommer i enlighet med lokala föreskrifter behandlas som fusk och överlämnas till disciplinnämnden.

Handledning

Handledning sker vid schemalagda tillfällen samt via kursens Slack-kanal. Genom att använda Slack så har fler möjlighet att lära sig något från svaret på din fråga. Se vidare under Handledning.

Handledning via Adobe Connect eller Skype vid behov

För distansstudenter finns det möjlighet att få handledning via Adobe Connect eller via Skype vid behov (se Distansverktyg).

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU